ornate design of ancient columns
Photo by Hisham Zayadneh on Pexels.com

Hoe dachten de mensen in het oude Griekenland over Zeus?

Het eiland Kreta wordt beschouwd als de ware geboorteplaats van de god. Legendes, legenden en de oude Griekse literatuur blijven onmisbare bronnen om het ontstaansverhaal van Zeus te bestuderen. De grot waar Zeus werd geboren staat echter nog steeds ter discussie. De twijfels betreffen de grotten van Dikteon en Ideon, terwijl de tweede plaats op de top van de berg Ida zou hebben gelegen.

Cronus deed zijn vader na, want hij vernietigde al zijn kinderen op dezelfde manier. Na enige tijd baart zijn vrouw Rhea Cronus vijf baby’s, die hij verslindt. Zeus werd echter geboren door de inspanningen van de godin Rhea, die de dondersteen redde. Rhea verborg zich in een grot voor Cronus, en na de geboorte van de baby bedroog ze de god van de tijd. De angst van Zeus’ moeder was zo groot dat de magische bescherm wezens de dondersteen moesten beschermen tegen Kronos.

Met de komst van de gezonde jongen-god werd zijn opvoeding ter hand genomen door de zogenaamde Kurieten. De dondergod kreeg zijn kracht door de inspanningen van magische nimfen die de zuigeling voedden met voedende melk en honing. De geboorte van Zeus wordt beschouwd als een uniek fenomeen in de godenwereld, want het was de dondergod die in zijn eentje zijn vader vernietigde, zijn broers en zussen redde en een unieke macht verwierf.

Plaatsen waar Zeus werd vereerd

De laatste jaren zijn er kerken opgericht, waaronder de Hoge Raad voor Etnisch Hellenisme opvalt. De organisatie Labri heeft dezelfde reputatie. Etnische Grieken vereren Zeus, maar proberen ook oude tradities te doen herleven en de jongere generatie een gevoel van eerbied voor de dondersteen bij te brengen.

In het oude Griekenland waren er overal plaatsen waar Zeus werd vereerd. In de grootste polissen ontstonden tempels: Panticapaeum, Syracuse, Cyrene. Er ontstaan heidense bewegingen, waarvan de vertegenwoordigers tot op de dag van vandaag Zeus vereren. In het moderne Griekenland is er een heropleving van de aantrekkingskracht tot de geschiedenis van God, tot zijn cultus.

Eigenschappen van Zeus

De god Zeus staat vooral bekend om zijn vermogen om de kracht van de bliksem volledig te beheersen. De onmisbare attributen van de dondergod worden geassocieerd met zijn macht: een sterk schild en een labris of dubbele bijl. Bij de attributen horen ook enkele literaire werken die aan Zeus zijn opgedragen. Homerus schreef een hymne aan de donderaar, het gedicht Telesta en de tragedie De geboorte van Zeus van Timespheus ontstonden.

De attributen van de heerser van Olympus houden daar niet op:

  • De Heer van het Lot. Legendes en legenden vertellen ons dat Zeus rechtvaardig en wreed was, zowel tegen gewone stervelingen als tegen de goden.
  • Verzet. Donder staat bekend om zijn koppige strijd met zijn vader Kronos, waardoor hij zijn broers en zusters kon redden, en daarna de oorlog tegen de Titanen kon winnen.
  • Toekomst. Attributen van de god werden gezien als het vermogen de toekomst te voorzien, het lot te beïnvloeden.
  • Macht. Zeus bouwde de aardse en wereldorde, overhandigde wetten aan mensen, zag toe op de heerschappij van koningen.
Vorige

Wat doet een Artist Management?

Volgende

De mooiste steden van Europa voor een korte trip